Galvanik Anotlu Katodik Koruma Ölçümü Ve Raporlandırılması

Galvanik Anotlu Katodik Koruma Ölçümü Ve Raporlandırılması

  Katodik koruma olarak tabir edilen aslında bir tür metal koruma yöntemidir. Metallerin çoğu su veya hava ile temas ettiğinde zaman içinde korozyona uğrar. Oluşan korozyon metali zamanla çürüterek kullanım dışı kalmasına sebebiyet verebilir. Bu durum pek çok farklı alanda esasında büyük bir risk ve aynı zamanda maliyet anlamına da gelmektedir.


  Suyun içinde veya toprağın altında kalan metal boruların korozyona uğramaması için geçmişten günümüze pek çok koruma yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri olan galvanik usul kodik koruma, korozyonu önlemek amacıyla boruların yanına, onlarla temas edecek şekilde daha aktif bir metalin yerleştirilmesi prensibine dayanır. Katodik korumanın uygulandığı birçok farklı uygulama alanı vardır ancak en çok kullanılan alan, petrol sondaj kuleleridir.


  Katodik korumanın en çok uygulandığı bir diğer alan ise gemilerin yüzeylerinin paslanmasını önlemek amacıyla kullanıldığıdır. Katodik koruma, korunacak metal yapıyı oluşturulacak bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirerek metal yüzeyinde yürümekte olan anodik reaksiyonların durdurulması mantığına dayanır.


  Katodik koruma yapılmasının amacı, korunacak olan metalin potansiyelini anodun açık devre potansiyeline kadar polarize etmektir. Bunu sağlamak için ise metal yüzeye katodik yönde bir dış akım uygulanmaktadır.

Web Tasarım Otalya Yazılım