Aydınlık Seviyesi Ölçümü ve Raporlandırılması

Aydınlık Seviyesi Ölçümü ve Raporlandırılması

  Aydınlatma Ölçümü/ Işık Ölçümü; çalışma ortamları (fabrikalar, limanlar, hastaneler) iç ve dış ortamlarda olmak üzere ışık şiddetinin uygunluğunun tespiti için yapılan bir testtir. İşyerlerinin aydınlatılması, işletmenin faaliyet alanına ve yapılan işe uygun olarak doğru belirlenmesi gerekir.


   Çalışmakta olan işletmelerin, aydınlık ölçümleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Aydınlatmanın en önemli görevi işin iyi görülüp yapılabilmesidir. Çalışanların sağlığının korunması için gerekli uygun fiziksel koşulların başında “aydınlatma” gelmektedir. Yetersiz ve uygun olmayan aydınlatma iş verimini etkilemekte, yorgunluğa neden olmakta ve en önemlisi iş kazası olasılığını artırmaktadır.


  İşyerleri için aydınlık ölçümü; ışığın gözü rahatsız etmeyen bir konfora sahip, standart değerleri sağlayan ve dengeli dağılımı gereklidir. Çalışılan plan veya projenin yanına masa lambası konulması gibi doğru noktalara ışık odaklaması uygulanmalıdır. Düşük kontrastlı ışık kullanarak çalışanların performansını düşürmemek gerekmektedir. Işığın yansımaları doğru kullanılmalı tavandan, duvardan, yerden veya masalardan ne kadar ışık yansıtılacağı iyi hesaplanmalıdır. İşyerlerinde aydınlatma için kullanılan ışık göz kamaştırmamalı, doğru renk ve ton seçilmeli, floresanda olduğu gibi kırpma olmamalıdır. Toplam aydınlatma hesabı yapılırken gün ışığı da dikkate alınmalıdır.


  Aydınlatma tipleri doğrudan ve dolaylı olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan aydınlatma bir yüzeyin bir kaynaktan düz bir hat üzerinde gelen ışık ısınları ile aydınlatılmasıdır. Dolaylı aydınlatmada dağınık ışık oluşmakta ve gölgeler oluşmamaktadır. Genelde yüksek aydınlatma şiddeti yaratarak kamaşma riskini en aza indirir ancak ofislerdeki parlak duvar ve tavanlar ekranlar yüzeyinde yansımaya neden olarak “rölatif” kamaşma oluşturabilir. Aydınlatmada ışığın yansıması da önemlidir. Renkler yansıma düzeyinin belirlenmesinde önemli rol oynar.

Web Tasarım Otalya Yazılım